Wed. Dec 8th, 2021

ufa191

ฝนเล็กน้อย-ปานกลางประเวศลาดกระบังบางขุนเทียนเคลื่อนตัวตต.เฉียงใต้ufa191

สำนักการระบายน้ำกทม.รายงานเมื่อเวลา 15.30 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตประเวศ ลาดกระบัง บางขุนเทียน เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ แนวโน้มคงที่ /ปริมาณฝนสูงสุดเขตลาดกระบัง 11.5 มม.

ufa191 ฝนเล็กน้อย-ปานกลางประเวศลาดกระบังบางขุนเทียนเคลื่อนตัวตต.เฉียงใต้

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *