Wed. Dec 1st, 2021

ป้าย อาเซียน

ส่องก่อนเดินทาง!!ตร.ทางหลวงแจ้งเตือนพื้นที่จังหวัดที่มีน้ำท่วม/ดินสไลด์ถนนผ่านไม่ได้21สายป้าย อาเซียน

วันที่ 21 ต.ค.64 กองบังคับการตำรวจทางหลวง สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง พื้นที่จังหวัดที่มีน้ำท่วม/ดินสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้ 21 แห่ง โดยมีเส้นทางดังต่อไปนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ.ขอนแก่น

1.เส้นทางหลวง 2 ท่าพระ – ขอนแก่น อำเภอเมือง
– ช่วง กม.ที่ 329+913 (จุดกลับรถใต้สะพานบ้านกุดกว้าง) ระดับน้ำสูง 200 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

2.เส้นทางหลวง 2065 พล – ลำชี อำเภอแวงน้อย
– ช่วง กม.ที่ 33+625 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวย ความสะดวกด้านการจราจร

3.เส้นทางหลวง 2065 พล – ลำชี อำเภอแวงน้อย
– ช่วง กม.ที่ 33+785 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

จ.มหาสารคาม

4.เส้นทางหลวง 213 มหาสารคาม – หนองขอน อำเภอกันทรวิชัย
– ช่วง กม.ที่ 5+530 (อุโมงค์ท่าขอนยาง) ระดับน้ำสูง 210 ซม. ลำน้ำชีล้นตลิ่ง มีระดับน้ำสูงขึ้น พนังกั้นน้ำถูกกัดเซาะ ทำการปิดทางลอดอุโมงค์ใต้สะพาน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

จ.นครราชสีมา

5.เส้นทางหลวง 202 ดอนตะหนิน – ตลาดไทร อำเภอประทาย
– ช่วง กม.ที่ 93+611 จุดกลับรถใต้สะพาน ระดับน้ำสูง 10-15 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

จ.ชัยภูมิ

6.เส้นทางหลวง 2484 ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว อำเภอภูเขียว
– ช่วง กม.ที่ 7+050 ถึง 7+150 ระดับน้ำสูง 30-50 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ภาคกลาง

จ.นนทบุรี

7.เส้นทางหลวง 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
– ช่วง กม.ที่ 16+950 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรกเพื่อมุ่งหน้าแคราย) ระดับน้ำสูง 25-30 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

8.เส้นทางหลวง 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
– ช่วง กม.ที่ 17+000 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรก เพื่อมุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษก) ระดับน้ำสูง 25-30 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

9.เส้นทางหลวง 307 แยกสวนสมเด็จ – สะพานนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด
– ช่วง กม.ที่ 0+942 (จุดกลับรถใต้สะพานนนทบุรี) ระดับน้ำสูง 60 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

จ.อ่างทอง

10.เส้นทางหลวง 32 นครหลวง – อ่างทอง อำเภอบางปะหัน
– ช่วง กม.ที่ 32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 145 ซม. จุดกลับรถผ่านไม่ได้ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

11.เส้นทางหลวง 32 นครหลวง – อ่างทอง อำเภอบางปะหัน
– ช่วง กม.ที่ 33+200 จุดกลับรถใต้ท่อ Box Cul. (วัดค่าย) ระดับน้ำสูง 80 ซม. การจราจร ผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

จ.พระนครศรีอยุธยา

12.เส้นทางหลวง 347 บางกระสั้น – บางปะหัน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
– ช่วง กม.ที่ 40+860 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำสูง 25 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

13.เส้นทางหลวง 3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน อำเภอบางบาล
– ช่วง กม.ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 190 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

14.เส้นทางหลวง 3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน อำเภอบางบาล
– ช่วง กม.ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 190 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

จ.สุพรรณบุรี

15.เส้นทางหลวง 33 สุพรรณบุรี – นาคู อำเภอเมือง
– ช่วง กม.ที่ 9+886 (สะพานคลองทับน้ำ) ระดับน้ำสูง 95 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

16.เส้นทางหลวง 340 สาลี – สุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า
– ช่วง กม.ที่ 59+674 (สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม) ระดับน้ำสูง 165-170 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

17.เส้นทางหลวง 3557 ถนนเข้าเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
– ช่วง กม.ที่ 0+700 ถึง 0+726 ระดับน้ำสูง 50 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

จ.นครปฐม

18.เส้นทางหลวง 338 พุทธมณฑลสาย 4 – นครชัยศรี อำเภอสามพราน
– ช่วง กม.ที่ 24+800 ถึง 25+500 (จุดกลับรถใต้สะพานฝั่งนครปฐม) ระดับน้ำสูง 50 ซม.จุดกลับรถผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ภาคตะวันตก

จ.กาญจนบุรี

19.เส้นทางหลวง 3086 ทุ่งมะสังข์ – ปลักประดู่ อำเภอบ่อพลอย
– ช่วง กม.ที่ 33+800 ถึง 34+500 ระดับน้ำสูง 60 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางเลี่ยง กม.29 สี่แยกไฟแดงบ่อพลอย เลี้ยวขวาเข้า ทล.3342 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

20.เส้นทางหลวง 3306 หนองปรือ – สระกระโจม อำเภอเลาขวัญ
– ช่วง กม.ที่ 36+200 ถึง 35+550 ระดับน้ำสูง 40 ซม. รถเล็กผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

21.เส้นทางหลวง 3480 ปลักประดู่ – ถ้ำธารลอด อำเภอหนองปรือ
– ช่วง กม.ที่ 18+650 ถึง 18+800 ระดับน้ำสูง 60 ซม. รถเล็กผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ทั้งนี้ ตำรวจทางหลวง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน มีน้ำท่วมขังในหลายเส้นทาง การเดินทางอาจไม่ได้รับความสะดวก ควรปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากต้องการสอบถามเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการขอความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่ ตำรวจทางหลวง สายด่วน 1193

ป้าย อาเซียน ส่องก่อนเดินทาง!!ตร.ทางหลวงแจ้งเตือนพื้นที่จังหวัดที่มีน้ำท่วม/ดินสไลด์ถนนผ่านไม่ได้21สาย

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *