Mon. Nov 29th, 2021

สูตรคูณ1-100

ศูนย์บริหารฯลุ่มน้ำชี-มูล(ส่วนหน้า)วางแผนจัดการจราจรน้ำรอบใหม่หลังปริมาณน้ำชี-มูลเพิ่มขึ้นสูตรคูณ1-100

วันที่ 20 ต.ค.64 นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาด้านอุทกวิทยา กรมชลประทาน ในฐานะรองประธานศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานชลประทานที่ 6 สำนักงานชลประทานที่ 7 สำนักงานชลประทานที่ 8 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 3 เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกันวางแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากปัจจุบันปริมาณน้ำในลุ่มน้ำชี-มูล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาด้านอุทกวิทยา กรมชลประทาน ในฐานะรองประธานศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) เปิดเผยว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำโดยรวมของลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล และของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสถานการณ์น้ำของ จ.อุบลราชธานี ที่สถานีวัดน้ำ M.7 สูงกว่าแม่น้ำโขง 15.54 เมตร หน้าเขื่อนปากมูล สูงกว่าแม่น้ำโขง 3.42 เมตร โดยในส่วนของการจัดจราจรน้ำในลุ่มน้ำชี – มูล ที่ประชุมได้มีการพิจารณาให้มีการบริหารจัดการมวลน้ำทั้งสองลุ่มน้ำเพื่อให้มีการระบายออกตามลำดับ ป้องกันไม่ให้มวลน้ำทั้งสองลำน้ำไหลมาบรรจบกันและอาจสร้างผลกระทบมากกว่าปกติ ด้วยการเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำมูลเป็นลำดับแรก และรอยอดน้ำจากลำน้ำชีผ่านสถานี M.7 จึงจะเริ่มหน่วงน้ำในลำน้ำมูล จะสามารถช่วยลดปริมาณความสูงของน้ำในจังหวัดอุบลราชธานีลง พร้อมระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงให้เป็นไปอย่างสะดวก ควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำของลำน้ำสาขาต่างๆ เพื่อสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตามข้อสั่งการของนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ที่ต้องการให้กรมชลประทานเร่งให้ความช่วยเหลือ แก้ไขและบรรเทาอุทกภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ รวมทั้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที

โดยในช่วงบ่าย รองประธานศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณสะพานพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร ที่ช่วยเพิ่มการเร่งระบายน้ำในแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วขึ้น

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้มีการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ ในการบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งระบายน้ำ เพื่อให้การแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอให้ประชาชนรับฟังข่าวสาร สถานการณ์น้ำ รวมไปถึงสภาพอากาศ จากทางหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่ หรือโทร 1460 สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอดเวลา

สูตรคูณ1-100 ศูนย์บริหารฯลุ่มน้ำชี-มูล(ส่วนหน้า)วางแผนจัดการจราจรน้ำรอบใหม่หลังปริมาณน้ำชี-มูลเพิ่มขึ้น

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *