Mon. Nov 29th, 2021

เป่ายิ้งฉุบ ออนไลน์

ราคาทองขึ้น50บาทรูปพรรณ28,750บาท-แท่ง28,250บาทเป่ายิ้งฉุบ ออนไลน์

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.64 สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทอง(ทองคำ 96.5%) ในประเทศเปิดตลาดเมื่อเวลา 09.24 น.ราคาทองปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อ28,150 บาท ขายออก 28,250 บาท ขณะที่ทองรูปพรรณรับซื้อ27,636 บาท ขายออก28,750 บาท

เป่ายิ้งฉุบ ออนไลน์ ราคาทองขึ้น50บาทรูปพรรณ28,750บาท-แท่ง28,250บาท

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *