Wed. Dec 8th, 2021

การคุมกำเนิดในวัยรุ่น ppt

ช่วยโควิดโรงตึ๊งกทม.ขยายเวลาตั๋วจำนำถึง29ต.ค.นี้การคุมกำเนิดในวัยรุ่น ppt

สำหรับผู้ที่ถือตั๋วตามกำหนดสิ้นสุด 20 พ.ค.64 ให้ขยายได้ถึงสิ้นเดือนนี้

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.64 นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกทม.เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นกับประชาชน จึงมอบนโยบายให้สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ขยายระยะเวลาตั๋วรับจำนำของตั๋วรับจำนำตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63-20 พ.ค.64 ให้สามารถทำธุรกรรมได้ถึงวันที่ 29 ต.ค.64 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ประชาชนที่มีตั๋วรับจำนำของสถานธนานุบาลตามวันที่ดังกล่าวข้างต้น จะได้รับสิทธิทันที โดยไม่ต้องติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ทั้ง 21 แห่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2158 0042 – 4 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. หรือเว็บไซต์ http://pawnshop.bangkok.go.th/ และเฟซบุ๊ก สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร – โรงรับจำนำของกรุงเทพมหานคร (pawnshopbangkok)

การคุมกำเนิดในวัยรุ่น ppt ช่วยโควิดโรงตึ๊งกทม.ขยายเวลาตั๋วจำนำถึง29ต.ค.นี้

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *