Fri. Dec 3rd, 2021

ยาmtv

แบงค์ชาติให้คาถารู้ทัน'โจรออนไลน์'3อย่าอย่าเชื่ออย่ากดอย่าโอนยาmtv

จากกรณีที่มีข่าวอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หลอกลวงให้หลงเชื่อ เพื่อหวังผลเป็นเงิน ทั้งหลอกให้โอนเงิน กดเงิน ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการจับกุมผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ปรากฏว่ายังมีประชาชนเป็นจำนวนมากยังคงตกเป็นเหยื่อ ไม่ว่าจะเป็น วัยรุ่น วัยทำงาน หรือแม้แต่ผู้สูงอายุ

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand ให้คาถารู้ทัน ‘โจรออนไลน์’ 3 อย่า ประกอบด้วย อย่าเชื่อ อย่ากด อย่าโอน !!!

ยาmtv แบงค์ชาติให้คาถารู้ทัน'โจรออนไลน์'3อย่าอย่าเชื่ออย่ากดอย่าโอน

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *