Sat. Dec 4th, 2021

แทงมวยวันนี้

ข่าวดี!สู้โควิดหลายเขตกทม.รับลูกจ้างชั่วคราวสตาร์ต8,690แทงมวยวันนี้

นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

สำนักการจราจรและขนส่ง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักการจราจรและขนส่ง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการจราจรและขนส่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ต.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2354 1206 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตคลองสาน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 10 อัตรา ได้แก่ 1.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 5 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา และ 4.ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ต.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2437 5279 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตทุ่งครุ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (โยธา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตทุ่งครุ ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 พ.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2464 4389 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตบางเขน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 16 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 6 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 10 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางเขน ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พ.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2521 0666 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตหนองจอก เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา ได้แก่ 1.ตำแหน่งพนักงานสถานที่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา และ 3.ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ต.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2543 1475 ในวันและเวลาราชการ

แทงมวยวันนี้ ข่าวดี!สู้โควิดหลายเขตกทม.รับลูกจ้างชั่วคราวสตาร์ต8,690

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *