Mon. Nov 29th, 2021

สมัครสมาชิกสล็อต

กทม.ฝนเล็กน้อย-ปานกลางฝั่งธนฯตอนล่าง-ตอ.ตอนล่างสมัครสมาชิกสล็อต

สำนักการระบายน้ำกทม.รายงานเวลา 16.30 น. กทม.ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง บางพื้นที่ โดยฝนปานกลางพื้นที่เขตประเวศ ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ ต่อเนื่องพื้นที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉีบงใต้ ปริมาณฝนรวมสูงสุดเขตบางนา 18.0 มม.

สมัครสมาชิกสล็อต กทม.ฝนเล็กน้อย-ปานกลางฝั่งธนฯตอนล่าง-ตอ.ตอนล่าง

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *