Fri. Dec 3rd, 2021

1668.com

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐอาร์เมเนีย1668.com

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายอาร์เมน ซาร์คิสเซียน
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย
กรุงเยเรวาน

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนีย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

1668.com ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐอาร์เมเนีย

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *