Sat. Dec 4th, 2021

ตารางเบอร์ทองชุด

เร่งช่วยเหลือ2ศิลปินแห่งชาติ“แม่ขวัญจิต-ศักดิ์สิริ”ประสบน้ำท่วมตารางเบอร์ทองชุด

สวธ.สำรวจศิลปินแห่งชาติที่ประสบอุทกภัยเดือดร้อนจากน้ำท่วม เบื้องต้น 2 ราย “แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์” จ.สุพรรณบุรี และ “ศักดิ์สิริ มีสมสืบ” จ.นครสวรรค์ พร้อมให้การบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน
นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สวธ. ติดตามความเดือดร้อนของศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้ทราบผลกระทบจากอุทกภัย นำไปพิจารณาจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัยโดยเร่งด่วนต่อไป ถ้าพบว่าที่อยู่อาศัยของศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ได้รับความเสียหายบางส่วนจะได้รับการจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือ ครั้งละไม่เกิน 25,000 บาท ส่วนผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จะได้รับการจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือ ครั้งละไม่เกิน 15,000 บาท

อธิบดีสวธ. กล่าวอีกว่า ถ้าที่อยู่อาศัยของศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ได้รับความเสียหายทำให้ไม่สามารถอยู่อาศัยภายในช่วงเวลาประสบสาธารณภัยได้ จะได้รับการจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือ ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จะได้รับการจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือ ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท ตามลำดับ

“จากการสำรวจเบื้องต้นในขณะนี้มีศิลปินแห่งชาติที่ประสบอุทกภัย เดือดร้อนจากน้ำท่วม จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางเกลียว เสร็จกิจ (แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) พุทธศักราช 2539 อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และนายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) พุทธศักราช 2559 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนรายอื่นเมื่อได้รับรายงาน ทางสวธ. พร้อมให้การบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนต่อไป” นายชาย อธิบดีสวธ. กล่าว

ตารางเบอร์ทองชุด เร่งช่วยเหลือ2ศิลปินแห่งชาติ“แม่ขวัญจิต-ศักดิ์สิริ”ประสบน้ำท่วม

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *