Wed. Dec 1st, 2021

โรงพยาบาลวชิร

“ในหลวง”ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีประธานาธิบดีรัฐอิสลามอิหร่านคนใหม่โรงพยาบาลวชิร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง อายาตุลลอฮ์ ซัยยิด อิบรอฮีม เราะอีซี (Ayatollah Seyed Ebrahim Raisi) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านคนใหม่ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ความว่า

ฯพณฯ อายาตุลลอฮ์ ซัยยิด อิบรอฮีม เราะอีซี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กรุงเตหะราน ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสำเร็จ และความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิหร่านมีความร่มเย็นเป็นสุขและ
ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จะดำเนินรุดหน้ายิ่งขึ้นและก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมือกันต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงพยาบาลวชิร “ในหลวง”ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีประธานาธิบดีรัฐอิสลามอิหร่านคนใหม่

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *