Wed. Dec 8th, 2021

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ํา

ในหลวงโปรดเกล้าฯให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระโสภณธรรมาภรณ์ณวัดสามกองจังหวัดสงขลาฝากถอนไม่มีขั้นต่ํา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่ พระโสภณธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร ณ วัดสามกอง ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ํา ในหลวงโปรดเกล้าฯให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระโสภณธรรมาภรณ์ณวัดสามกองจังหวัดสงขลา

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *