Wed. Dec 1st, 2021

วิธีเติมเงินเข้า g wallet คนละครึ่ง

'ในหลวง'มีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชยูเครนวิธีเติมเงินเข้า g wallet คนละครึ่ง

วันที่ 24 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครน ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ซึ่งตรงกับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ความว่า ..

ฯพณฯ นายโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดีแห่งยูเครน กรุงเคียฟ

ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวยูเครน

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการนำและการสนับสนุนของท่าน สัมพันธไมตรีและความร่วมมือในทุกๆ ด้านระหว่างประเทศเราทั้งสองจะยังคงดำเนินรุดหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วิธีเติมเงินเข้า g wallet คนละครึ่ง 'ในหลวง'มีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชยูเครน

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *