Wed. Dec 8th, 2021

เกม แต่งตัว เจ้า หญิง รา พัน เซล

'ในหลวง'มีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยเหตุอุทกภัยมณฑลเหอหนานเกม แต่งตัว เจ้า หญิง รา พัน เซล

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
กรุงปักกิ่ง

ข้าพเจ้า และพระราชินี รู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า เกิดฝนตกหนัก และอุทกภัยรุนแรง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายในหลายพื้นที่ในมณฑลเหอหนาน ทั้งรู้สึกตระหนกใจกับจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้สูญหาย และผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทั้งปรากฏความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สิน และโครงสร้างพื้นฐาน

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน และประชาชนชาวจีน และขอร่วมเสียใจกับท่านสำหรับการสูญเสีย และความทุกข์จากภัยพิบัติครั้งนี้ ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยจะยืนหยัดกับประชาชนชาวจีนในการเผชิญความยากลำบากครั้งนี้ ด้วยความหวังว่าความสูญเสีย และความเสียหายจะได้รับการบรรเทาและฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็ว

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกม แต่งตัว เจ้า หญิง รา พัน เซล 'ในหลวง'มีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยเหตุอุทกภัยมณฑลเหอหนาน

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *