Sat. Dec 4th, 2021

สุชาร์ มานะยิ่ง

กองปราบเตือนระวังตกเป็นเหยื่อ'แก๊งซื้อขายบัญชีธนาคาร'เสี่ยงถูกหลอกแถมอาจผิดฟอกเงินสุชาร์ มานะยิ่ง

เพจเฟซบุ๊ก กองปราบปราม โพสต์ข้อความระบุว่า…

#กองปราบ ระวัง! ตกเป็นเหยื่อ “แก๊งซื้อ-ขาย บัญชีธนาคาร” เสี่ยงถูกหลอก แถมอาจผิดฟอกเงิน

การโกงเงินบนโลกออนไลน์หรือซื้อขายของผิดกฎหมาย ที่ให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

โดยแท้ที่จริงแล้วบัญชีเหล่านั้นมักจะไม่ใช้บัญชีของตัวเองแต่ใช้บัญชีคนอื่นมาทำธุรกรรม

ซึ่งเป็นที่มาของการหลอกให้เปิดบัญชีและการซื้อขายบัญชีกันขึ้น

“การซื้อขายบัญชี” หรือ “การรับจ้างเปิดบัญชี” และให้ผู้อื่นใช้บัญชีนั้น มีความผิดทางคดีอาญา

อาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับ ตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทุกคน นอกจากจะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว

อาจต้องถูกลงโทษทั้งจำทั้งปรับในความผิดฐานฟอกเงินด้วยเช่นกัน

หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือพบเห็นผู้มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสข้อมูลมาได้ที่ เพจตำรวจสอบสวนกลาง

สุชาร์ มานะยิ่ง กองปราบเตือนระวังตกเป็นเหยื่อ'แก๊งซื้อขายบัญชีธนาคาร'เสี่ยงถูกหลอกแถมอาจผิดฟอกเงิน

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *