Fri. Dec 3rd, 2021

ออกของ lubu

'ในหลวง'ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐมัลดีฟส์ออกของ lubu

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายอิบรอฮีม มุฮัมมัด ศอลิห์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ กรุงมาเล

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมัลดีฟส์

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์อันราบรื่นและเจริญงอกงามที่มีอยู่ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้กระชับแน่นแฟ้น ยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ออกของ lubu 'ในหลวง'ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐมัลดีฟส์

By aphelon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *